Archiv dokumentů

Konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Rozsochatec.

Konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupiitelstva obce Rozsochatec.

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec.