Archiv dokumentů

Záměr prodat nemovitý majetek

majetek obce : pozemky č. parc. 1906/18,1906/19,1906/20,1906/21,1906/22,1906/23,1906/24 v k.ú. Rozsochatec

NUTNÉ!

Pokyny k povinné karanténě pro občany vracející se ze zahraničí

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce

které se konalo ve středu 26. 02.2020 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se bude konat ve středu 26. února 2020 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.

Zahájení řízení o změně č.3

územního plánu Rozsochatec 6. 3. 2020 v 9.00 hod.