Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec,

které se bude konat ve středu 13.03.2019 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.

Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr uzavřít zemědělský pacht.

Nařízení státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina ukončuje mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy – moru včelího plodu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2019, které se bude konat dne 29. 1. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Valná hromada Honebního společenstva

Honební starosta Honebního společenstva Rozsochatec-Čachotín, svolává Valnou hromadu na den 14. února 2019.

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 19.12.2018 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.