Archiv dokumentů

Pozvánka I. zasedání okrskové volební komise

na první zasedání OVK v Rozsochatci, které se bude konat ve středu 09.09.2020 od 17.00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Rozsochatci č.p. 97, vezměte s sebou platný občanský průkaz.

Nařízení Krajské hygienické stanice

S účinností ode dne 1. 9. 2020 od 00:00 hod. se zrušuje mimořádné opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 9/2020

Nařízení mimořádného opatření

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 24. 8. tři mimořádná opatření, která významněji mění dřívější rozhodnutí.

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 9/2020

Záměr zřídit věcné břemeno

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení věcného břemene:

Nařízení mimořádného opatření

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 6/2020