Archiv dokumentů

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 29. 05.2019 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Pozvánka zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2019

zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2019, které se bude konat dne 18. 6. 2019
v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Záměr prodat nemovitý majetek obce

pozemek č. parc. st.167/41 o rozměrech 633 m2 v k.ú. Rozsochatec

Záměr zřídit věcné břemeno

které bude spočívat v právu zřídit , provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemcích č. parc. 1906/1 a 1895 v k. ú. Rozsochatec, ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Rozsochatec.