Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se bude konat ve středu 26. února 2020 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.

Zahájení řízení o změně č.3

územního plánu Rozsochatec 6. 3. 2020 v 9.00 hod.

Informace

oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2020, schválený závěrečný účet za rok 2019 ...

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019

Zápis ze zasedání DSO

Schválený závěrečný účet a protokol o schválení závěrky DSO.