Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Záměr pronajmout majetek

Část pozemku č. parc. 601 – ostatní plocha v k. ú. Rozsochatec o rozměrech cca 20x1 m

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 23.10.2019 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019

Zápis ze zasedání DSO

Schválený závěrečný účet a protokol o schválení závěrky DSO.

Informace

informace o zveřejnění rozpočtu na rok 2019, závěrečném účtu za rok 2018 a výhledu na roky 2020-2021