Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 01. 07. 2020 od 18,30 hod. v sále obecního domu č. p. 19

Informace

oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2020, schválený závěrečný účet za rok 2019 ...

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019