Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Rozsochatec

veřejné projednání návrhu změny územního plánu se uskuteční dne 14. 5. 2019 v 15.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Rozsochatec.

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 13. 03.2019 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozsochatec

Přezkoumání bylo provedeno dne 27. srpna 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 28. února 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Návrh závěrečného účtu 2018: Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod, sídlo organizace 582 72 Rozsochatec č.p. 54 - příspěvková organizace.

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

příjmy, výdaje, financování, majetek, zúčtovací vztahy, účty a fondy, transféry

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oprava povrchu vozovky v úseku Čachotín - Rozsochatec platnost stanovení: 23.4.2019 – 12.7.2019