Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Oznámení

Oznámení o změně jména JUDr. Bílkové z důvodu sňatku.

Hospodaření VAK Havlíčkův Brod

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Veřejná vyhláška

Oznámení o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov

Zápis ze zasedání DSO

Schválený závěrečný účet a protokol o schválení závěrky DSO.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozsochatec

Přezkoumání bylo provedeno dne 27. srpna 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 28. února 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

příjmy, výdaje, financování, majetek, zúčtovací vztahy, účty a fondy, transféry