Archiv dokumentů

Veřejná vyhláška

Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Záměr prodat nemovitý majetek

majetek obce : pozemky č. parc. 1906/18,1906/19,1906/20,1906/21,1906/22,1906/23,1906/24 v k.ú. Rozsochatec

Závěrečný účet obce

Závěrečný účet obce Rozsochatec za rok 2019

Zpráva o přezkumu hospodaření obce Rozsochatec

Přezkoumání hospodření za rok 2019.

Návrh závěrečného účtu 2019

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí. Základní škola a mateřská škola Rozsochatec.

NUTNÉ!

Pokyny k povinné karanténě pro občany vracející se ze zahraničí