Archiv dokumentů

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje.

Zasedání zastupitelstvakraje, které se bude konat dne 22.11.2016

Pozvánka

Ustavující zasedání zastupitellstva kraje.

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje KV.

Oznámení

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje.

Zápis č. 4 ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatce.