Archiv dokumentů

Výzva k odstranění autovraku

Obec Rozsochatec dle § 36-37 zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů a v souladu s § 19 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů tímto vyzývá vlastníka autovraku

Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu

V souladu s ustanovením zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji minimální počet členů ...

Volby do Evropského parlamentu, konané dne 24. a 25. května 2019

Informace o počtu a sídle volebního okrsku v obci Rozsochatec a v místní části Jahodov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od
ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

dobrovolného svazku obcí DSO Krupsko se sidlem Horni Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 71214488 za rok 2018