Archiv dokumentů

Návrh rozpočtu obce Rozsochatec

Návrh rozpočtu obce Rozsochatec na rok 2019

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Obce Rozsochatec na roky 2020-2021

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení územního řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Jihlava, Pávov, rekonstrukce veřejného osvětlení.

Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 31. 10. 2018 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.