Archiv dokumentů

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 23.10.2019 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Návrh rozpočtu DSO Krupsko

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Krupsko pro rok 2020 a ávrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Krupsko rok 2021 - 2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2019, které se bude konat dne 5. 11. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

které se bude konat ve středu 23. 10. 2019 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Záměr pronajmout majetek

Nebytové prostory v budově obecního domu č.p. 97