Archiv dokumentů

Nabídka k prodeji majetku zařazeného do likvidační podstaty v rámci likvidace pozůstalosti.

Konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Rozsochatec.

Konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupiitelstva obce Rozsochatec.

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu změny č.2 územního plánu Rozsochatec.

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu změny č. 2 územního plánu Rozsochatec.

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec.