Archiv dokumentů

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 22. 04. 2020 od 18,30 hod. v sále obecního domu č. p. 19

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání změny č. 3 ÚP Rozsochatec

Veřejná vyhláška

Finančního úřadu pro Kraj Vysočina - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.

Veřejná vyhláška

Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se bude konat ve středu 22. dubna 2020 od 18.30 hod.
v sále obecního domu č.p. 19

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů