Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec

které se bude konat ve středu 29.05.2019 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Pozvánka

zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2019, které se bude konat dne 14. 5. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise.

Na první zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25.05.2019. Setkání se uskuteční v pátek 03.05.2019 od 15.00 hod. v kanceláři obecního úřadu.

Veřejná vyhláška

oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. Úprava spočívá
v instalaci svislého dopravního značení č. B17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez“ (13 m), viz. grafická příloha.

Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Veřejná vyhláška

Finančního úřadu v Havlíčkově Brodě, která informuje o možnosti nahlédnutí do předpisných seznamů daně z nemovitostí.