Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec

které se bude konat ve středu 19.12.2018  od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2018

Vyhláška obce č. 2/2018 o místním poplatku ze psů

Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce: část pozemku o rozměrech cca 20 m2 č. parc. 1891/1 v k.ú. Rozsochatec.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

Zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2018, které se bude konat dne 11. 12. 2018 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Záměr prodat nemovitý majetek

Pozemek č. parc. st.141/2 o rozměrech 52 m2 v k.ú. Rozsochatec.

Záměr pronajmout majetek

Nebytové prostory v budově obecního domu č.p. 19 - pohostinství.