Archiv dokumentů

Záměr pronajmout majetek

Část pozemku č. parc. 1895 k. ú. Rozsochatec

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/344 v obci Rozsochatec, spočívající v umístění přechodného svislého dopravního značení, dle přiložené grafické dokumentace

Pozvánka zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2019, které se bude konat dne 10. 9. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání změny č. 2 ÚP Rozsochatec. Zastupitelstvo obce Rozsochatec vydalo dne 14. 8. 2019 Změnu č. 2 ÚP Rozsochatec.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

Veřejná vyhláška

oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.