Archiv dokumentů

Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce.

Oznámení

Oznámení o změně jména JUDr. Bílkové z důvodu sňatku.

Hospodaření VAK Havlíčkův Brod

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Veřejná vyhláška

Oznámení o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 29. 05.2019 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu