Archiv dokumentů

Návrh Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Krupsko za rok 2018

§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

pro volby do Evropského parlamentu

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 13. 03.2019 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oprava povrchu vozovky v úseku Čachotín - Rozsochatec platnost stanovení: 23.4.2019 – 12.7.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec,

které se bude konat ve středu 13.03.2019 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.

Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr uzavřít zemědělský pacht.