Archiv dokumentů

Veřejná vyhláška

Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se bude konat ve středu 22. dubna 2020 od 18.30 hod.
v sále obecního domu č.p. 19

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Veřejná vyhláška

Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Záměr prodat nemovitý majetek

majetek obce : pozemky č. parc. 1906/18,1906/19,1906/20,1906/21,1906/22,1906/23,1906/24 v k.ú. Rozsochatec

Závěrečný účet obce

Závěrečný účet obce Rozsochatec za rok 2019