Archiv dokumentů

Pozvánka

zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2019, které se bude konat dne 14. 5. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise.

Na první zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25.05.2019. Setkání se uskuteční v pátek 03.05.2019 od 15.00 hod. v kanceláři obecního úřadu.

Veřejná vyhláška

oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. Úprava spočívá
v instalaci svislého dopravního značení č. B17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez“ (13 m), viz. grafická příloha.

Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od
ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

dobrovolného svazku obcí DSO Krupsko se sidlem Horni Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 71214488 za rok 2018