Aktuální informace z obce

Záměr prodat nemovitý majetek obce

pozemek č. parc. st.167/41 o rozměrech 633 m2 v k.ú. Rozsochatec

Přečíst celé4. 6. 2019

Záměr zřídit věcné břemeno

které bude spočívat v právu zřídit , provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemcích č. parc. 1906/1 a 1895 v k. ú. Rozsochatec, ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035

Přečíst celé4. 6. 2019

Záměr zřídit věcné břemeno

Přečíst celé4. 6. 2019

Záměr prodat nemovitý majetek obce

Přečíst celé4. 6. 2019

Dětský den s myslivostí a promenádní koncert dechové hudby Vlašanka.

V sobotu odpoledne se v zámeckém parku uskutečnil již pátý dětský den s myslivostí a následoval promenádní koncert východoslovenské dechové hudby kapely Vlašanka.

Přečíst celé2. 6. 2019

Očkování psů proti vzteklině

proběhne  v naší obci v pondělí 03. 06. 2019 v 15.30 hod. před budovou obecního úřadu.

Přečíst celé29. 5. 2019