Aktuální informace z obce

Zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Rozsochatec

veřejné projednání návrhu změny územního plánu se uskuteční dne 14. 5. 2019 v 15.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Rozsochatec.

Přečíst celé20. 3. 2019

Setkání se ženami

Zastupitelé Obce Rozsochatec zvou všechny ženy, dívky, babičky, maminky na kávu, zákusek a příjemné posezení 31. 3. 2019 od 14.00 hod. v sále obecního domu.

Přečíst celé19. 3. 2019

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 13. 03.2019 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.

Přečíst celé19. 3. 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozsochatec

Přezkoumání bylo provedeno dne 27. srpna 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 28. února 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.

Přečíst celé19. 3. 2019

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Návrh závěrečného účtu 2018: Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod, sídlo organizace 582 72 Rozsochatec č.p. 54 - příspěvková organizace.

Přečíst celé19. 3. 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

příjmy, výdaje, financování, majetek, zúčtovací vztahy, účty a fondy, transféry

Přečíst celé19. 3. 2019