Kulturní akce v obci

  • 21.2.2020 - Koňský ples- Jezdecký oddíl při Statku Lesolg
  • 22.2.2020 - Posezení k MDŽ pro členky ZO ČSŽ
  • 23.2.2020 - Dětský karneval-DJ Vesy – ZO ČSŽ
  • 29.2.2020 -Kurz petení z pedigu v přísálí OD-ZO ČSŽ
  •                  - Zájezd do Horáckého divadla na představení „Osudy dobrého vojáka Švejka“-OÚ
  • 7.3.2020 - Maškarní ples – TJ SOKOL
  • 22.3.2020 - Setkání se ženami – OÚ
  • 28.3.2020 - Taneční zábava –SDH
  • 3.4.2020 - Zapojení  obce do akce „Čistá Vysočina“