Kulturní akce v obci

  • 13. 04. 2017 - Čistá Vysočina s mladými hasiči, náhradní termín, kdyby nebylo počasí je 21.4. vždy od 17.00 hod sraz u obecního úřadu
  • 29. 04. 2017 - Taneční zábava – hraje MOGUL
  • 30. 04. 2017 - Každoroční pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti v Rozsochatci.
  • 13. 05. 2017 - Poutní mše  za žijící i zemřelé obyvatele obce, v 10.00 hod., sál obecního domu.
    Celebrovat bude Mgr. PaedDr Jiří Vojtěch Černý nemocniční kaplan z Havlíčkova Brodu
  • 27. 05. 2017 - Dětský den s myslivostí – v zámeckém parku, v případě nepříznivého počasí tak v sále obecního domu.
  • 28. 07. 2017 - Obec pořádá letní kino na fotbalovém hřišti- film
  • 29. 10. 2017 - Řemeslnický jarmark od 14.00 do 16.00 v sále obecního domu