Kulturní akce v obci

  • 13. 04. 2017 - Čistá Vysočina s mladými hasiči, náhradní termín, kdyby nebylo počasí je 21.4. vždy od 17.00 hod sraz u obecního úřadu
  • 29. 10. 2017 - Řemeslnický jarmark od 14.00 do 16.00 v sále obecního domu